اخبار و بروزرسانی ها


با عضویت در خبر نامه و دنبال کردن شبکه های اجتماعی تنور


هدف ما چیست؟

تیم تنور هدف های بسیاری دارد که با روحیه خستگی ناپذیری و تلاش مضاعف سعی به رسیدن به آنها خواهد رسید.


افزایش سطح رفاه مردم

کار آفرینی و اشتغال

خدمات و محصولات با کیفیت

نوآوری در محصولات و خدمات

عضوی از تیم ما شوید

مشاهده شرایط و فرم