آموزشی

پودر های نانوایی و انواع آن

پودر های نانوایی و انواع آن
۰۶ آذر ۱۳۹۶
3807 0

پودر های نانوایی چیست؟ پودر های نانوایی حاوی ذرات سدیم بی کربنات به عنوان منبع تولید گاز دی اکسید کربن و ذرات اسیدهای خوراکی که در اثر آب و حرارت، گاز کربنیک را از بی کربنات آزاد می کنند. این واکنش خیلی سریع رخ می دهد و به این جهت سرعت و زمان وقوع آن […]

ادامه مطلب