آموزشی

راهکارهای مناسب و عملی افزایش کیفیت نان

راهکارهای مناسب و عملی افزایش کیفیت نان
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۶
3200 0

راهکارهای مناسب و عملی برای افزایش کیفیت نان راهکارهای مناسب و علمی کیفیت نان را می توان در سه بخش قبل از تولید نان(شامل مراحل تولید گندم و آرد)، در حین تولید نان(شامل مراحل تهیه خمیر و پخت نان)، بعد از تولید نان(شامل مراحل عرضه، توزیع، نگهداری و مصرف نان)ارایه نمود. در زمینه نقش روش […]

ادامه مطلب


آموزشی

مزیت و معایب افزایش بی رویه نانوایی

مزیت و معایب افزایش بی رویه نانوایی
۰۷ بهمن ۱۳۹۵
5230 0

نانوایی و مشکلات و مزیت های افزایش بی رویه آن به گزارش تنور به نقل از محمد رضا خواجه کارشناس وزارت بهداشت افزایش تعداد نانوایی ها میتواند حُسن های زیادی داشته باشد که البته از مشکلات آن هم نمیشود چشم پوشی کرد. وی گفت اگر تعداد نانوایی ها زیاد شود: ۱- تولید نان ناسالم بیشتر […]

ادامه مطلب