آموزشی

عوامل موثر بر کیفیت نان

عوامل موثر بر کیفیت نان
۱۴ تیر ۱۳۹۶
7576 0

عوامل موثر بر کیفیت نان این عوامل در سه گروه اصلی به شرح ذیل قرار می گیرند: الف ) – کیفیت مواد اولیه ب ) – مهارت شاطر پ ) – تکنولوژی پخت نان از جمله تجهیزات و ماشین آلات   الف ) – کیفیت مواد اولیه مواد اولیه غالباً شامل آرد، مخمر، نمک، شکر، […]

ادامه مطلب