آموزشی

پخت نان به روش های سنتی

پخت نان به روش های سنتی
۰۱ اسفند ۱۳۹۶
43685 0

پخت نان به روش های سنتی و مراحل آن! پخت موجب به دست آمدن نان سبک با حالت اسفنجی، مطبوع و خوشمزه و قابل هضم از خمیر می شود، تغییراتی که در طی عمل پخت در خمیر ایجاد می شود متنوع و پیچیده است که می توان به طور کلی آنها را به صورت زیر […]

ادامه مطلب