آموزشی

ویژگی های آرد و تاثیر آنها بر کیفیت نان

ویژگی های آرد و تاثیر آنها بر کیفیت نان
۰۸ مرداد ۱۳۹۶
3685 1

مهمترین ویژگی های آرد و تاثیر بر کیفیت نان مهمترین ویژگی های آرد که می تواند بر روی عمل آوری خمیر و پخت نان و کیفیت نان تولیدی اثر گذار باشد عبارتنداز: ۱- رنگ آرد عواملی مانند نوع گندم ، میزان سبوس در آرد و اندازه آن، وجود ناخالصی مثل شن و ماسه، رطوبت، و […]

ادامه مطلب