دانستنی ها

اهمیت نان در دین اسلام

اهمیت نان در دین اسلام
۰۵ دی ۱۳۹۵
5631 0

اهمیت نان در دین اسلام و احادیث معصومین در این رابطه گندم، مهم ترین ماده غذایى بشر است كه تاكنون نتوانسته اند براى آن جانشینى بیابند، و از حیث پروتئین و سایر مواد كالرى زا در ردیف بهترین و سالم ترین مواد غذایى قرار دارد. اهمیت گندم، آن چنان واضح است كه آدمى را از […]

ادامه مطلب