دانستنی ها

نان سنگک در آلمان، باگت در ایران

نان سنگک در آلمان، باگت در ایران
۲۳ دی ۱۳۹۵
2760 0

نان های سنتی ایران مانند سنگک و بربری در آلمان و نان های المانی فانتزی باگت در ایران «مردم دیگر حوصله ندارند در صف نانوایی بایستند. همین که ببینند صف شلوغ است، راهشان را می‌گیرند و می‌روند. کجا؟! سراغ فانتزی فروشی یا سوپری که البته از این پس میتوانید نان های سنتی ایرانی را از […]

ادامه مطلب