دانستنی ها

جایگاه نان در کشورهای آسیایی و اسپانیایی زبان

جایگاه نان در کشورهای آسیایی و اسپانیایی زبان
۰۱ دی ۱۳۹۶
2303 0

اهمیت و جایگاه نان در کشورهای اسپانیایی زبان و آسیایی! جایگاه نان در کشور ها و فرهنگ های مختلف، متفاوت است و هر اقلیم، نان را به روش خودشان میپزند و مصرف میکنند. جایگاه نان در کشورهای اسپانیایی زبان(اسپانیا، مکزیک، پرو و … ): در کشورهای اسپانیایی زبان به نان پن اطلاق میشود، بطوری که […]

ادامه مطلب