برچسب: نانوائی
شرايط بهداشتی و فنی نانوائی و وسایل

شرايط بهداشتی و فنی نانوائی و وسایل

شرایط بهداشتی و فنی واحد های تولید نان، وسایل و تجهیزات و کارکنان نانوائی منظور از شرایط فنی، شرایطی است كه وجود آنها جهت تولید نان با ویژگیهای لازم، ضروری بوده و شرایط بهداشتی نیز شرایطی است كه وجود آنها جهت تولید نان سالم و بدون آلودگی ضروری است. ساختمان، وسایل و تجهیزات و کارکنان […]
آرشیو


اطلاعات


شبکه های اجتماعی تنور

تلگرام: tanuor@
اینستاگرام: tanuor.ir

تغییر رنگ سایت

خوبه