آموزشی

فرآیند تولید نان های سنتی

۳۰ بهمن ۱۳۹۵
12082 0

فرآیند تولید نان های سنتی ایران ۱) آماده سازي آرد: براي آماده سازي آرد و دستيابي به كيفيت مطلوب مي‌بايست اقداماتي به شرح زير انجام داد: – الک کردن آرد: با وجودي كه گندم در كارخانجات تهيه آرد، تميز مي‌گردد، مع‌الوصف در هنگام كيسه‌گيري و مراحل انبارداري برخي از ناخالصي‌ها مانند نخ، كاغذ، قطعات كوچك […]

ادامه مطلب