آموزشی

ضایعات نان در مراحل تهیه، نگهداری و مصرف

ضایعات نان در مراحل تهیه، نگهداری و مصرف
۱۰ خرداد ۱۳۹۶
26411 0

ضایعات نان در مراحل مختلف تهیه، نگهداری و مصرف اهمیت نان به عنوان منبع غذای اصلی مردم کشور برکسی پوشیده نیست، اما متاسفانه مقادیر متنابهی از نان روزانه به هدر می رود و به صورت انبوه نان خشک آلوده به انواع کپک و قارچ درمی آید. قسمت اعظم ضایعات نان که از طرف برخی سازمان […]

ادامه مطلب