برچسب: فرآیند تهیه
ضایعات نان در مراحل تهیه، نگهداری و مصرف

ضایعات نان در مراحل تهیه، نگهداری و مصرف

ضایعات نان در مراحل مختلف تهیه، نگهداری و مصرف اهمیت نان به عنوان منبع غذای اصلی مردم کشور برکسی پوشیده نیست، اما متاسفانه مقادیر متنابهی از نان روزانه به هدر می رود و به صورت انبوه نان خشک آلوده به انواع کپک و قارچ درمی آید. قسمت اعظم ضایعات نان که از طرف برخی سازمان […]
آرشیو


اطلاعات


شبکه های اجتماعی تنور

تلگرام: tanuor@
اینستاگرام: tanuor.ir

تغییر رنگ سایت

خوبه