برچسب: فانتزی
نان باگت

نان سنگک در آلمان، باگت در ایران

نان های سنتی ایران مانند سنگک و بربری در آلمان و نان های المانی فانتزی باگت در ایران «مردم دیگر حوصله ندارند در صف نانوایی بایستند. همین که ببینند صف شلوغ است، راهشان را می‌گیرند و می‌روند. کجا؟! سراغ فانتزی فروشی یا سوپری که البته از این پس میتوانید نان های سنتی ایرانی را از […]
آرشیو


اطلاعات


شبکه های اجتماعی تنور

تلگرام: tanuor@
اینستاگرام: tanuor.ir

تغییر رنگ سایت

خوبه