آموزشی

نان خشک صنعتی راه حلی برای کاهش ضایعات

نان خشک صنعتی راه حلی برای کاهش ضایعات
۱۳ خرداد ۱۳۹۶
2713 0

نان خشک صنعتی راه حلی برای کاهش ضایعات نان میزان ضایعات نان در کشور ما بسیار زیاد است که به ماهیت آنها بر می گردد. نان های مصرفی ما از نوع گرم هستند که باید به صورت تازه مصرف شوند. متأسفانه این نوع نان های تازه ضایعات زیادی دارند. در این راستا استفاده از نان […]

ادامه مطلب


آموزشی

ضایعات نان در مراحل تهیه، نگهداری و مصرف

ضایعات نان در مراحل تهیه، نگهداری و مصرف
۱۰ خرداد ۱۳۹۶
26476 0

ضایعات نان در مراحل مختلف تهیه، نگهداری و مصرف اهمیت نان به عنوان منبع غذای اصلی مردم کشور برکسی پوشیده نیست، اما متاسفانه مقادیر متنابهی از نان روزانه به هدر می رود و به صورت انبوه نان خشک آلوده به انواع کپک و قارچ درمی آید. قسمت اعظم ضایعات نان که از طرف برخی سازمان […]

ادامه مطلب


آموزشی

بررسی روشهای کاهش ضايعات نان(بخش دوم)

بررسی روشهای کاهش ضايعات نان(بخش دوم)
۱۸ دی ۱۳۹۵
2155 0

بررسی راهکارهای کاهش ذباله و ضایعات نان برای رسیدن به مناسب ترین الگوی نان، لزوم تعیین کیفیت و ارزیابی موارد زیر پیشنهاد میگردد: فرآیند نان: درجه استخراج آرد، تخمیر (زمان و نوع)، پخت (درجه حرارت و زمان)، زمان قابلیت نگهداری نان (در نانواییها و منازل)، ارزش تغذیه‌ای: میزان پروتئین، تعیین کیفیت پروتئین، ویتامینها و املاح، […]

ادامه مطلب


آموزشی

بررسی روشهای کاهش ضايعات نان(بخش اول)

بررسی روشهای کاهش ضايعات نان(بخش اول)
۱۵ دی ۱۳۹۵
1673 0

بررسی راهکارهای کاهش ذباله و ضايعات نان تأمين نان مورد نياز جمعيت هشتاد میلیونی کشور حجم وسيعی از فعاليت بخشهای کشاورزی، صنعت، حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع را در بر مي‌گيرد مطالعات بررسی الگوی مصرف مواد غذايی در استانهای مختلف کشور نشان مي‌دهد که عمده‌ترين گروه غذايی در تأمين انرژی و پروتئين دريافتی […]

ادامه مطلب