برچسب: شاطر آنلاین
دستگاه پخت نان,تنور های سنتی

دستگاه پخت نان یا تنور های سنتی؟

آیا پخت نان با تنور های سنتی بهتر است یا دستگاه های پخت نان؟ به طور کلی عوامل تاثیر گذار بر کیفیت نان عبارتند از مواد اولیه، نیروی انسانی و شرایط فنی و بهداشتی؛ از این رو در این بخش از گزارش، نقش این عوامل در فرایند تولید نان به روش سنتی و مکانیزه و […]
آرشیو


اطلاعات


شبکه های اجتماعی تنور

تلگرام: tanuor@
اینستاگرام: tanuor.ir

تغییر رنگ سایت

خوبه