آموزشی

بررسی روشهای کاهش ضايعات نان(بخش دوم)

بررسی روشهای کاهش ضايعات نان(بخش دوم)
۱۸ دی ۱۳۹۵
2155 0

بررسی راهکارهای کاهش ذباله و ضایعات نان برای رسیدن به مناسب ترین الگوی نان، لزوم تعیین کیفیت و ارزیابی موارد زیر پیشنهاد میگردد: فرآیند نان: درجه استخراج آرد، تخمیر (زمان و نوع)، پخت (درجه حرارت و زمان)، زمان قابلیت نگهداری نان (در نانواییها و منازل)، ارزش تغذیه‌ای: میزان پروتئین، تعیین کیفیت پروتئین، ویتامینها و املاح، […]

ادامه مطلب