دانستنی ها

ثبات سرانه مصرف جهانی گندم در ۱۲سال گذشته

ثبات سرانه مصرف جهانی گندم در ۱۲سال گذشته
۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۶
1977 0

ثبات سرانه جهانی مصرف گندم در ۱۲ سال گذشته بر اساس گزارش مجمع جهانی غلات (IGC) مصرف سرانه جهانی گندم در چند سال اخیر به صورت چشمگیری ثابت بوده است. مصرف سرانه گندم در سال زراعی ۲۰۱۷ برای تمامی جهان به طور متوسط ۶۶/۹ کیلوگرم است. این عدد برای ۱۲ سال گذشته ثابت بوده در […]

ادامه مطلب