آموزشی

ضرورت آشنایی نانوایان با روشهای استاندارد طبخ نان

ضرورت آشنایی نانوایان با روشهای استاندارد طبخ نان
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶
2032 0

ضرورت آشنایی افراد شاغل در صنعت نان با روشهای صحیح و استاندارد پخت نان طبق مطالعه ای که توسط مرکز پژوهش های غلات انجام پذیرفته است اکثر نانوایان یا کارکنان شاغل در بخش تهیه و عمل آوری و پخت نان دارای وضعیت سواد پایینی هستند که در جدول زیر به آن اشاره شده است. جالب […]

ادامه مطلب