آموزشی

آشنایی با نکات و نحوه راه اندازی نانوایی

۱۴ بهمن ۱۳۹۵
7228 0

راهنمایی درمورد نحوه تاسیس یا راه اندازی نانوایی نانوایی می تواند شغل پر درآمدی باشد، اما راه اندازی آن قانون، مقررات و دردسرهای جانبی دارد که باید آن ها را یاد گرفت. نانوایی یکی از شغل هایی است که همیشه سال تنور داغی دارد. بسته به ذائقه یا نوع غذایی که مورد استفاده خانواده ها […]

ادامه مطلب