آموزشی

دستگاه پخت نان یا تنور های سنتی؟

دستگاه پخت نان یا تنور های سنتی؟
۱۸ اسفند ۱۳۹۵
28317 5

آیا پخت نان با تنور های سنتی بهتر است یا دستگاه های پخت نان؟ به طور کلی عوامل تاثیر گذار بر کیفیت نان عبارتند از مواد اولیه، نیروی انسانی و شرایط فنی و بهداشتی؛ از این رو در این بخش از گزارش، نقش این عوامل در فرایند تولید نان به روش سنتی و مکانیزه و […]

ادامه مطلب