آموزشی

مراحل تولید و پخت نان با روش ها مکانیزه

مراحل تولید و پخت نان با روش ها مکانیزه
۲۲ مرداد ۱۳۹۷
72856 0

به طور کلی مراحل تولید و پخت نان با روش ها مکانیزه یا صنعتی چگونه است؟ به طور کلی روش های تولید نان در دو سیستم طبقه بندی می شوند: ۱- سیستم غیر پیوسته که در آن مراحل مختلف تولید نان به طور جدا از یکدیگر صورت گرفته و در برخی از مراحل عملیات فرآیند […]

ادامه مطلب


آموزشی

شرايط بهداشتی و فنی نانوائی و وسایل

شرايط بهداشتی و فنی نانوائی و وسایل
۲۴ فروردین ۱۳۹۶
10233 0

شرایط بهداشتی و فنی واحد های تولید نان، وسایل و تجهیزات و کارکنان نانوائی منظور از شرایط فنی، شرایطی است كه وجود آنها جهت تولید نان با ویژگیهای لازم، ضروری بوده و شرایط بهداشتی نیز شرایطی است كه وجود آنها جهت تولید نان سالم و بدون آلودگی ضروری است. ساختمان، وسایل و تجهیزات و کارکنان […]

ادامه مطلب