آموزشی

گرد کردن یا آماده کردن خمیر جهت تخمیر میانی

گرد کردن یا آماده کردن خمیر جهت تخمیر میانی
۱۹ اسفند ۱۳۹۷
19932 0

تخمیر میانی و گرد کردن و آماده کردن خمیر جهت تخمیر میانی خمیر تقسیم شده یا به عبارت دیگر چانه وزن شده از نظر فرم و شکل غیر منظم و سطوح آن غیر یکنواخت، چسبناک بوده و دارای منافذ زیادی می باشد. به طوری که گازها می توانند به آسانی از آن خارج گردند، به […]

ادامه مطلب