آموزشی

انیمیشن کوتاه خطرات جوش شیرین در نان

انیمیشن کوتاه خطرات جوش شیرین در نان
۲۹ فروردین ۱۳۹۶
2083 0

موشن گرافیک خطرات و مضرات استفاده از جوش شیرین در پخت نان انیمیشن کوتاه پندانه با موضوع خطرات بکارگیری جوش شیرین در فرایند پخت نان که مهمتذین این خطرات شامل: بیماری پوکی استخان، ورم معده، کمخونی شدید، جذب لودگی ها و سرب موجود در هوا میباشد که به زبان طنز به تصویر کشده شده است! […]

ادامه مطلب