آموزشی

میزان کالری نان ها مختلف

میزان کالری نان ها مختلف
۲۳ بهمن ۱۳۹۵
40777 2

کالری نان های مختلف با توجه به مقدار مصرف تعیین مقدار کالری مورد نیاز یک فرد احتیاج به محاسباتی دارد و با عواملی مانند سن، وزن بدن، جنس، شغل، میزان فعالیت بدنی و ورزش و غیره بستگی دارد. جداولی برای تعیین میزان کالری مورد نیاز افراد مختلف وجود دارد. بعضی از سازمان های علمی نیاز […]

ادامه مطلب