آموزشی

مزیت و معایب افزایش بی رویه نانوایی

مزیت و معایب افزایش بی رویه نانوایی
۰۷ بهمن ۱۳۹۵
5319 0

نانوایی و مشکلات و مزیت های افزایش بی رویه آن به گزارش تنور به نقل از محمد رضا خواجه کارشناس وزارت بهداشت افزایش تعداد نانوایی ها میتواند حُسن های زیادی داشته باشد که البته از مشکلات آن هم نمیشود چشم پوشی کرد. وی گفت اگر تعداد نانوایی ها زیاد شود: ۱- تولید نان ناسالم بیشتر […]

ادامه مطلب