آموزشی

اهمیت ایجاد اصلاحات درنان‌های تافتون‌ولواش

اهمیت ایجاد اصلاحات درنان‌های تافتون‌ولواش
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
1812 0

چرا ایجاد اصلاحات در نانهای تافتون و لواش واجب تراز سایر نانهاست؟ به گفته محمد رضا خواجه متخصص نانهای سنتی و کارشناس وزارت بهداشت درباره اهمیت ایجاد اصلاحات در نان های لواش و تافدون: ۱- نان های تافتون ۲۵ % و نان لواش ۴۰ درصد نانهای مصرفی مردم را دربر می گیرد. ۲- نان های […]

ادامه مطلب