دانستنی ها

صنعت نان در کشورهای اسکاندیناوی

صنعت نان در کشورهای اسکاندیناوی
۱۶ بهمن ۱۳۹۶
3797 0

نان در کشورهای اسکاندیناوی چگونه است؟ در کشورهای اسکاندیناوی مانند نروژ، مصرف چهار نوع غلات از گذشته بسیار دور (۱۰۰۰ سال قبل از میلاد) رایج بوده است که زیره و جو قدیمی ترین آنها می باشند و پس از آن جو و گندم دوسر قرار دارند. تا آغاز قرن بیستم زیره بعنوان متداول ترین غله […]

ادامه مطلب