دانستنی ها

توصیه های دین اسلام در مورد نان

توصیه های دین اسلام در مورد نان
۰۵ تیر ۱۳۹۶
2307 0

دستورات و توصیه های دین اسلام در مورد نان اسلام ، اولویت اول را در سرمایه گذاری را کشاورزی و دامداری می داند. نان را نقطۀ مرکزی تغذیه انسان می داند و ایجاد فرهنگ مصرف صحیح را لازم می شمارد و توصیه هایی که پیرامون تهیه نان دارد بطور خلاصه این گونه بر می شمارد: […]

ادامه مطلب