آموزشی

ارزش و اهميت غذایی گندم و بخش های آن

ارزش و اهميت غذایی گندم و بخش های آن
۱۰ اسفند ۱۳۹۵
7198 1

اهمیت بسیار زیاد گندم و ارزش غذایی آن گندم از قدیمی ترین و پرمصرف ترین گیاهان زراعی جهان می باشد بطوریكه از سالیان بسیار دور و قبل ازآنكه بشر به موارد مصرف سایر گیاهان از نظر تغذیه پی ببرد مهمترین منبع غذایی برای آنان بوده است. اهمیت گندم بیشتر مربوط به خواص فیزیكی و شیمیایی […]

ادامه مطلب