آموزشی

چگونگی ویتامینه شدن نان ها

چگونگی ویتامینه شدن نان ها
۲۰ بهمن ۱۳۹۵
1820 0

ویتامینه شدن نان ها چگونه انجام میشود نان یکی از مهم ترین منابع غذایی برای افراد است. از اینرو تهیه نان سالم، ویتامینه و با کیفیت موضوع مهمی در جامعه است. یکی از عملیاتی که برای تولید نان در کارخانجات آرد سازی انجام میشود سبوس گیری است.عملیات سبوس گیری در کارخانجات مختلف با درصد های […]

ادامه مطلب