اطلاعیه ها

آزادسازی گندم و آرد و نان

۰۲ تیر ۱۳۹۶
2232 0

آزادسازی گندم و آرد و نان قابل تحقق است به گزارش نشریه نگاشته و از قول عبدالرضا جمشیدی که حدود ۳۰ سال در بدنه دولت سابقه فعالیت دارد. وی علاوه بر ایفای مسئولیت های متعدد در وزارت بازرگانی به مدت ۹ سال هم در شرکت غله عهده دار مدیریت بوده است. عبدالرضا جمشیدی در پر […]

ادامه مطلب