آموزشی

پخت نان با روش مکانیزه

پخت نان با روش مکانیزه
۲۹ مرداد ۱۳۹۸
225 0

پخت نان با روش های مکانیزه پس از اینکه قطعات خمیر بترتیب فوق آماده گردید وارد آخرین و مهمترین مرحله تولید نان یعنی پخت می گردد. در این مرحله خمیر در اثر حرارت تبدیل به نان مطبوع متخلخل و سهل الهضم می گردد. برخی از مهم ترین روش های صنعتی پخت نان که به طور […]

ادامه مطلب


آموزشی

دستگاه تقسیم کننده و قالب گیری در پخت نان

دستگاه تقسیم کننده و قالب گیری در پخت نان
۲۳ تیر ۱۳۹۸
368 0

دستگاه تقسیم کننده و قالب گیری در تولید نان های مکانیزه پس از اینکه عمل تخمیر اولیه بطور کامل روی خمیر انجام گرفت، ظرف خمیر را به قسمتی که دستگاه تقسیم کننده در آنجا قرار دارد منتقل می نمایند. ظرف خمیر را معمولاً به بالای قسمتی که دستگاه تقسیم کننده قرار دارد منتقل می نمایند […]

ادامه مطلب


آموزشی

تخمیر نهایی در تولید نان های مکانیزه

تخمیر نهایی در تولید نان های مکانیزه
۱۳ تیر ۱۳۹۸
224 0

تخمیر نهایی و اتاق تخمیر و شیار زنی در تولید نان های مکانیزه پس از اینکه چانهها فرم و شکل گرفتند باید در اتاقکهای مخصوص و یا واگنهای تخمیر که با رطوبت و درجه حرارت تنظیم شدهاند، قرار گیرند و بدین طریق تخمیر شده و برسند. هدف از تخمیر نهایی به وجود آوردن خمیر و […]

ادامه مطلب


آموزشی

دستگاه تخمیر میانی در تولید نان های مکانیزه

دستگاه تخمیر میانی در تولید نان های مکانیزه
۱۶ فروردین ۱۳۹۸
567 0

دستگاه تخمیر میانی در تولید نانهای مکانیزه و قالب گیری و شکل دادن طبق معمول در مطالب قبلی، روند پخت نان را بررسی کردیم و در این مطلب ادامه بحث را دنبال میکنیم و برای تسلط بیشتر میتوانید مطالب قبل را مطالعه نمایید. وقعی که قطعات خمیر از دستگاه گردکن خارج گردید، در نتیجه فشار […]

ادامه مطلب


آموزشی

گرد کردن یا آماده کردن خمیر جهت تخمیر میانی

گرد کردن یا آماده کردن خمیر جهت تخمیر میانی
۱۹ اسفند ۱۳۹۷
666 0

تخمیر میانی و گرد کردن و آماده کردن خمیر جهت تخمیر میانی خمیر تقسیم شده یا به عبارت دیگر چانه وزن شده از نظر فرم و شکل غیر منظم و سطوح آن غیر یکنواخت، چسبناک بوده و دارای منافذ زیادی می باشد. به طوری که گازها می توانند به آسانی از آن خارج گردند، به […]

ادامه مطلب


آموزشی

فرم دهی یا شکل دادن به خمیر و چانه گیری

فرم دهی یا شکل دادن به خمیر و چانه گیری
۰۵ اسفند ۱۳۹۷
1836 0

شکل دهی و چانه گیری خمیر و دستگاه های چانه گیر در مطالب قبلی به مرحله به مرحله پخت نان را آموزش داده و بررسی علمی کرده ایم و اکنون به مرحله فرم دهی و چانه گیری خمیر رسیده ایم و توصیه میکنیم مطالب قبلی را مطالعه کنید و به زودی ادامه مطالب در سایت […]

ادامه مطلب